Jsme zde Po-Čt 8 - 15 h a Pá 8 - 11:30 h

Projekt Opava bez bariér

Projekt Opava bez bariér byl otevřen za významné podpory Statutárního města Opava a také společnosti Webnode AG, jakožto poskytovatele webových služeb.


Jak Projekt Opava bez bariér vznikl?

Na slavnostním udílení  Cen MOSTY 2016, které se konalo 16. března 2017 v Hradci Králové, převzal cenu MOSTY 2016 v I. kategorií Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci s organizacemi zaměstnávající osob se zdravotním postižením. V onu chvíli jsem začal přemýšlet nád vytvořením podobné mapy i v Opavě. Otevření projektu nebylo nijak jednoduché, ale nakonec se štěstím a za velké podpory tehdejšího 1. náměstka primátora, pana Josefa Stiborského, se projekt podařilo otevřit. Díky velké podpory města Opavy, jenž mi poskytlo dotaci z rozpočtu města na nákup veškšré měřící techniky nutné pro mapování a také na školení mapovačů v Praze, se dne 8.března 2018 projekt Opava bez bariér otevřel a doposud pokračuje. A také nesmím opomenout na pana Hánu Romana ze společnosti Webnode AG, poskytovatele webových služeb za sponzorský dar ve formě balíčku a tím mi umožnil spustit i vlastní webové stránky www.opavabezbarier.cz  a také paní Ivanu Nevludovou, tehdejší poslankyní PČR za finanční dar pro účely projektu . To je vše na úvod. 

Účel, přednosti a cíl projektu Opava bez bariér

Účelem  projektu Opava bez bariér je tvorba webových stránek a mapy, u kterých bylo provedené mapování a kategorizace přístupností objektů dle Vyhlášky MMR č.398/2009 Sb.

Přednosti projektu je vytvoření mapy Opavy, kde budou publikované zmapované objekty, u kterých proběhla kategorizace přístupnosti pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace, dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Cíl projektu, jako autor a správce projektu si kladu s kolegy za cíl, aby i město Opava bylo zařazené mezi města v ČR, které již tuto digitální mapu mají.