Projekt Opava bez bariér

Projekt Opava bez bariér byl spuštěn za významné pomoci Statutárního města Opava a také společnosti Webnode AG, jakožto poskytovatele webových služeb.


Jak Projekt Opava bez bariér vznikl?

Na předávaní Ceny MOSTY 2016, které se konalo 16. března 2017 v Hradci Králové, převzal cenu MOSTY 2016 v I. kategorií Magistrát hlavního města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci s organizacemi zaměstnávající osob se zdravotním postižením. V té chvíli se zrodil nápad vytvořit podobnou mapu i v Opavě. Zrod projektu nebyl nijak jednoduchý, ale nakonec se štěstím a za velké podpory pana Josefa Stiborského, náměstka primátora Statutárního města Opava se projekt sepsáním žádosti a schválením rady města Opava, za což panu Josefu Stiborskému patří velké díky, rozběhl a nyní nás čeká spousta práce. A také nesmím opomenout na pana Hánu Romana ze společnosti Webnode AG, poskytovatele webových služeb za sponzorský dar ve formě balíčku a tím mi umožnil spustit i vlastní webové stránky www.opavabezbarier.cz . To je vše na úvod. 

Účel, přednosti a cíl projektu Opava bez bariér

Účelem  projektu Opava bez bariér je tvorba webových stránek a mapy, u kterých bylo provedené mapování a kategorizace přístupností objektů dle Vyhlášky MMR č.398/2009 Sb.

Přednosti projektu je vytvoření mapy Opavy, kde budou publikované zmapované objekty, u kterých proběhla kategorizace přístupnosti pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a také pro nás vozíčkáře, dle výše zmíněné Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb.

Cíl projektu, jako autor a správce projektu si kladu s kolegy za cíl, aby i město Opava bylo zařazené mezi města v ČR, které již tuto digitální mapu mají.