Doplňující piktogramy, vysvětlení 

Obtížný povrch

Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.  

Obtížný sklon

Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.     

Bezbariérový vstup hlavním vchodem 

Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu). V případě, že je u vstupu do částečně přístupného objektu 1 schod, piktogram je potlačený. 

Bezbariérový vstup vedlejším vchodem 

Vedlejší vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

Schody

Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů - mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: "schodiště". Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

Výtah

Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu. Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu Svislá / Šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží běžné veřejnosti, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti, uvádíme v doplňujícím textu. 

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopnosti pohybu 

Svislá / šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

Ližiny nebo rampa

Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny / rampu a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.

Točité schodiště

Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc k jeho překonání - např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené podhledy atp.

Úzké dveře nebo průjezdy

Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

Přístupná toaleta - WC I.

Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně. Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny a mají na dveřích madlo zevnitř.  Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 160 cm x hloubka 160 cm. Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm. U mísy jsou madla (pevné a sklopné), toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse. Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.      

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího zpřístupnění uvádíme v doplňujícím textu.  

Částečně přístupná toaleta - WC II.

Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny a mají na dveřích madlo zevnitř. Rozměry kabiny jsou minimálně; šířka 140 cm x hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím. Přístup k míse z boku / boční přístup k míse je minimálně 70 cm.                          

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

Nepřístupná toaleta - běžné WC 

Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu. 

Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkovací stání ( VPS ) pro držitelé parkovací karty, označení O7 (ZTP)