Dům kultury Petra Bezruče

Kontakty

 • Dům kultury Petra Bezruče, Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava
 • Statutární město Opava, viz. odkaz  https://www.opava-city.cz

Přístupnost objektu

Úvodní popis objektu

Dům kultury Petra Bezruče byla v minulosti postavená pro účely Hospodářské komory. V dnešní době je objekt využíván Okresní hospodářskou komorou, Knihovnou Petra Bezruče ale také jako Obřadní síň při svatbách, vítání občánků nebo jako koncertní sál.  

Vstup Hlavní

 • přístup - mírně obtížný, terén tvoří od vyhrazeného parkovacího stání (dále jen "VPS") nekvalitní asfalt a v podloubí vstupu je mozaika z malých dlažebních kostek
 • sklon - přístupová komunikace podélný 0,7% , příčný 1,4%. ;  před vstupem podélný sklon 4,5% , příčný sklon 3,2%,
 • dveře - vstup do objektu bez převýšení, manipulační prostor před vstupem šířka 670 cm, hloubka 310 cm, dveře dvoukřídlé, průchod / průjezd hlavní křídlo šířka 80 cm, otevírání mechanické, směrem dovnitř. Křídlo vedlejší otevírání omezené schodišťovou rampou
 • zvonek - interkom, výška 156 cm od země, odsazení od nejbližšího rohu 10 cm  
 • zádveří - nebylo možné z důvodu poruchy schodišťové plošiny, nedostatku místa a velké frekvence návštěv knihovny regulérně zaměřit a nafotit. Tato část objektu bude dopracovaná dodatečně po opravě poškozené schodišťové plošiny. Děkujeme za pochopení

Vstup Vedlejší

 • přístup - od VPS obtížný, terén tvoří nekvalitní, popraskaný asfalt se sklony
 • sklon - přístupová komunikace podélný 81%, příčný 0,3% ; před vstupem podélný 1,3%, příčný 9,5%, terén zámková dlažba     
 • dveře - dvoukřídlé, šířka hlavního křídla 70 cm, šířka vedlejšího křídla 70 cm, otevíraní mechanické směrem dovnitř, vstup do objektu uzamčený, práh výška 3 cm, manipulačního prostoru před vstupem jsou šířka 140 cm a hloubka 530 cm
 • zvonek - interkom, výška 147 cm, odsazení od nejbližšího rohu 12 cm
Poznámka: Vstup je stálé uzamčený, tak při vstupu i odchodu je přítomen jako doprovod zaměstnanec knihovny. Za vstupními dveřmi je chodba s dostatečným manipulačním prostorem, chodba vede k výtahu, který smí do přízemí ovládat pouze zaměstnanci knihovny pomoci čipu.  


Interiér

 • jak bylo v úvodním popisu objektu napsáno, jedná se převážně o objekt užívaný k slavnostním příležitostem a jako knihovna Petra Bezruče. Přízemí od šatny do I.NP, kde jsou slavnostní sály (Velký a Malý), propojuje dvouramenné schodiště s mramorovým povrchem
 • v přízemí se nachází šatna, upravené WC, do prvního patra se lze dostat výtahem, který lze z přízemí do I.NP obsluhovat samostatně
 • celý objekt má dvoukřídlé dveře, šířka hlavního křídla min. 80 cm, bez prahů, povrch je taktéž mramorový

Výtah

 • přístup - volný pro patra 0 - 1; pro patra -1 a 2 blokovaný čipem
 • nástupní plocha/y - šířka 140 cm, hloubka 260 cm
 • dojezdy - na hlavních podestách, klec / nástupní plocha bez převýšení
 • ovládače nástupní plochy - výška 115 cm, reliéf vystouplý, Braillovo písmo / číslice 
 • dveře - klecové i šachetní šířka 80 cm, otevírání automatické
 • klec -  šířka 130 cm, hloubka 150 cm, průchozí / čelní stěna, 
 • ovládače klec - horní ovládač výška 100 cm, reliéf vystouplý, Braillovo písmo / číslice
 • vybavenost klece - sedátko funkční ve všech polohách, dosah na ovládače, madlo a zrcadlo na boční stěně, výška ( spodní hrana ) 100 cm, 
 • hlášení - fonetické / akustické chybí

Poznámka: Výtah v I.NP se nachází za dveřmi mezi Velkým sálem a Multimediální studovnou. Dveře jsou dvoukřídlé s průjezdovou šířkou 80 cm ( hlavní křídlo ), přístup k výtahu je dobře označen. 

Plošina    

 • z důvodu poruchy schodišťové plošiny nebylo možné plošinu regulérně zaměřit a nafotit. Tato část objektu bude dopracovaná dodatečně po opravě poškozené schodišťové plošiny. Děkujeme za pochopení     

WC

 • toaleta - v přízemí, v dámském oddělení, uzamčená, klíče jsou v šatně, přístup přes předsíň, dveře do předsíně 90 cm, šířka 125 cm, hloubka 360 cm  
 • dveře -  šířka 80 cm, otevírání mechanické ven z kabiny, madlo na dveřích výška 90 cm, označení na dveřích nechybí. Dveře jsou uzamčené, klíče jsou v šatně
 • vypínač - vlevo, výška 100 cm  
 • kabina - šířka 190 cm, hloubka 140 cm
 • mísa WC - od vstupu vlevo, vzdálenosti levý bok / levá stěna 80 cm, pravý bok / pravá stěna 24 cm, výška sedátka 49 cm, odsazení od zadní stěny 56 cm, prostor pro vozík vlevo od dveří, volný, toaletní papír v dosahu   
 • madla - sklopné vlevo, délka 80 cm, výška 77 cm, pevné vpravo, délka 80 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost 60 cm, zátěžová zkouška v pořádku 
 • splachování - vzadu, mechanické, v pořádku, výška 117 cm od podlahy
 • umývadlo - umístění proti dveřím , výška 79 cm, podjezd dostatečný, baterie paková, výška 89 cm od podlahy, madlo vodorovné délka 56 cm, výška 89 cm 
 • signalizační tlačítko SOS - chybí 
 • přebalovací pult - sklopný, v předsíní
 • vybavenost - zásobník na papírové utěrky, ručník, tekuté mýdlo

Parkování

Fotogalerie

Mapa

Publikováno 10/2018