SLEZSKÁ UNIVERZITA, REKTORÁT, MATEMATICKÝ ÚSTAV

Kontakty a informace

 • Slezská univerzita, Rektorát, Matematický ústav, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, část Předměstí
 • Telefon: 553 684 661
 • E-mail: math@math.slu.cz
 • Web: https://www.slu.cz/math/cz/

Popis objektu

Základní informace

Milí návštěvníci stránky Slezská Univerzita. 

Nově Vám náš tým přináší informace o zmapovaní  7 objektů Slezské univerzity. Jako první objekt jsme zmapovali Slezskou univerzitu, Matematický ústav a Rektorát na ulici Na Rybníčku. Jedná se o bývalý Vojenský klub, mnoho Opavanů ho zná jako klub, kde se chodilo na tzv. Čaje o páté. Dnes tento objekt slouží jako univerzita a my Vám přinášíme informace, s čím musí návštěvy a také studenti, převážně imobilní studenti, počítat. Naše mapování a následnou kategorizaci provádíme proto, aby si mohli hlavně hendikepování studenti vybrat obor, který chtějí studovat, s vědomím, jaké jsou v objektu bariéry a jak tyto bariéry lze překonat. Proto Vám zde vkládáme pouze podstatné informace jako parametry výtahu, upravené WC, rampy apod. Věříme, že Vám budou naše informace dostačující pro Váš výběr oboru, který chcete studovat.

Poznámka: 

Naše práce má přinést informace o stavu objektu, bariérách v objektu a možnostech překonání těchto bariér. Dokládáme pouze maximum potřebných informací o objektů. 

Děkujeme za pochopení


VSTUP HLAVNÍ - DO OBJEKTU

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch mozaiková dlažba, betonová dlažba s nekluzkým povrchem, naměřený sklony podélný 0,8%, příčný 1,6%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schody před vstupem 
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +4, výška schodu 15 cm, hloubka 36 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 324 cm, zábradlí jednostranné (boční přístupy), výška 108 cm. 
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka <500 cm, hloubka <200 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - NE 
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí šířka hlavního křídla 104 cm, šířka vedlejšího křídla 104 cm. Bez prahu.

ZÁDVEŘÍ - Hlavní vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 293 cm, hloubka 196 cm.  
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - dveře dvoukřídlé, otevírání automatické do stran. Průchozí šířka celková 110 cm. Bez prahu. 
 • SCHODY OD ZÁDVEŘÍ - schody od zádveří do interiéru, vestibulu, počet +7, výška schodu 14 cm, hloubka 33 cm. bez kontrastního značení prvního a posledního schodu. 
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 195 cm, zábradlí oboustranné, výška zábradlí 110 cm.

VSTUP VEDLEJŠÍ

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch betonová dlažba, nekluzký povrch, spáry max.  1 cm, naměřené sklony podélný 1,5%, příčný 4,1%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - bez převýšení.  
 • LOKALIZACE VSTUPU - z ulice Na Rybníčku, za rohem Hlavního vstupu. 
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU - ANO
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU U HLAVNÍHO VSTUPU - CHYBÍ
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka <500 cm, hloubka 270 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - Interkom, výška 113 cm, odsazení od rohu 26 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře jednokřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Průchozí / průjezdová šířka 100 cm. Výška prahu 0 cm. 
 • POZNÁMKA - za dveřmi vedlejšího vstupu se nachází schodišťová plošina.

ZÁDVEŘÍ - Vedlejší vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 255 cm, hloubka 140 cm. 
 • SCHODY V ZÁDVEŘÍ - počet +11, výška schodu 14 cm, hloubka 33 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu. 
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 120 cm, zábradlí jednostranné, výška zábradlí 100 cm.
 • VSTUP / DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - jednokřídlé, otevírání mechanické, směr do zádveří. Průchozí / průjezdová šířka 100 cm. Výška prahu 0 cm. 
 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 255 cm, hloubka 130 cm.
 • POZNÁMKA - v zádveří se nachází schodišťová plošina. Parametry plošiny jsou uvedené níže.

PLOŠINA - Schodišťová

 • LOKALIZACE - zádveří vedlejšího vstupu.  
 • TYP PLOŠINY - šikmá, volně přístupná nebo pomocná obsluha z vrátnice. 
 • PARAMETRY PLOŠINY (ve směru jízdy) - šířka 90 cm, hloubka 78 cm, nosnost 225 kg. Plošina splňuje požadované minimální rozměry 70 x 90 cm a nosnost 150 kg.
 • UMÍSTĚNÍ OVLÁDAČŮ - výška uvnitř plošiny 75 cm (ovladač do ruky), výšky vně plošiny nahoře i dole jsou shodné 90 cm.
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA DOLNÍ - šířka 140 cm, hloubka 140 cm, nástup BOČNÍ, vstup na plošinu 78 cm. Převýšení mezi nástupní plochou a podlahou plošiny 6 cm.
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA HORNÍ - šířka 255 cm, hloubka 130 cm, nástup ČELNÍ, vstup na plošinu 90 cm. Převýšení mezi nástupní plochou a podlahou plošiny 6 cm.
 • PLOŠINA PŘEKONÁVÁ - počet schodů 11, počet podlaží 1.

INTERIÉR

 • PŘÍSTUPNOST INTERIÉRU - interiér je přístupný celý nebo větší část.   
 • SCHODY V INTERIÉRU - ANO, lokalizace Vestibul, spojující patra 0 až 3, počet schodů v jedné sekci +11, výška schodu 14 cm, hloubka 33 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu,
 • schodiště je přímé s podesty, rozměry podesty šířka <400 cm, hloubka <150 cm. Povrch keramická dlažba, nekluzká.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 173 cm, zábradlí oboustranné, výška zábradlí 100 cm.
 • VSTUPY / DVEŘE V CELÉM INTERIÉRU - jednokřídlé i dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Průchozí / průjezdová šířka hlavní křídlo <80 cm, vedlejší křídlo <70 cm. Výška prahu max. 2 cm. 
 • DALŠÍ POPIS - objekt není vybaven AOM (Akustický orientační maják) nebo jiným Navigačním systémem pro osoby se zrakovým postižením.

VÝTAH

 • TYP VÝTAHU - osobní, volně přístupný, spojující patra -1 - 3, dojezd na hlavních podestách ( chodbách ). 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 193 cm, hloubka 110 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je max. 3 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 90 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 90 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 134 cm, hloubka 140 cm; klec není průchozí.
 • OVLÁDAČE -
 • Nástupní plochy = výška 85 cm, reliéf tlačítka ploché, Braillovo písmo/číslice chybí. Uvnitř klece = výška horního tlačítka 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 40 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice chybí.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - bez fonetického i akustického hlášení.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko chybí, madlo i zrcadlo je na čelní stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy stejně ta i výška madla od podlahy je 88 cm. 

UPRAVENÉ WC ( 1/2)

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

V objektu se nachází dvě upravené toalety. První je v přízemí ve vestibulu a druhá v 2. patře v blízkosti Auly. Obě upravené toalety jsou téměř vzhledově identické. 

 • LOKALIZACE WC - přízemí Vestibul.
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupná, samostatná.
 • DVEŘE KABINY -  šířka 80 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 65 cm a označení na dveřích (piktogram) ANO.
 • VYPÍNAČ - manuální, výška od podlahy 120 cm, umístění uvnitř kabiny vlevo.
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 164 cm, hloubka 179 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 86 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 43 cm, výška sedu 53 cm, odsazení od zadní stěny 55 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu i z boku. Zadní splachování výška 93 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku. Boční splachování výška 77 cm, odsazení od nejbližšího rohu 50 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku.
 • WC MADLA - madlo vlevo = sklopné, délka 78 cm, výška 73 cm; madlo vpravo = pevné, délka 62 cm, výška 73 cm; osová vzdálenost 87 cm; zátěžová zkouška v pořádku.
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 89 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 90 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný.
 • ZRCADLO - sklopné, spodní hrana od podlahy 105 cm. 
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - volný, není nijak blokován.
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 

UPRAVENÉ WC ( 2/2)

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

 • LOKALIZACE WC - I.NP, v blízkosti AULY.
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupná, samostatná.
 • DVEŘE KABINY -  šířka 80 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 60 cm a označení na dveřích (piktogram) NE.
 • VYPÍNAČ - manuální, výška od podlahy 120 cm, umístění uvnitř kabiny vpravo.
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 155 cm, hloubka 180 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 85 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 34 cm, výška sedu 54 cm, odsazení od zadní stěny 57 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu i z boku. Zadní splachování výška 90 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku. Boční splachování výška 75 cm, odsazení od nejbližšího rohu 38 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku.
 • WC MADLA - madlo vlevo = sklopné, délka 80 cm, výška 76 cm; madlo vpravo = pevné, délka 62 cm, výška 76 cm; osová vzdálenost 85 cm; zátěžová zkouška v pořádku.
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 85 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 96 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný.
 • ZRCADLO - sklopné, spodní hrana od podlahy 112 cm. 
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - volný, není nijak blokován.
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 

MAPY

Mapovaní provedli Pavel a Lenka Carbolovi, 8. m 2019