SLEZSKÁ UNIVERZITA - KULTURNÍ DRAMATURGIE, AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

Kontakty a informace

 • Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Hauerová 728/4, 746 01 Opava, část Předměstí
 • Telefon:  +420 553 684 200 
 • E-mail:    dekenat@fpf.slu.cz 
 • Web:       www.slu.cz/fpf/cz/ 

Popis objektu

Základní informace

Milí návštěvníci stránky Slezská Univerzita (SLU),

náš tým Vám přináší další informace z mapovaní objektů Slezské univerzity, tentokrát je to 2. část objektu Filozoficko-přírodovědecká fakulty na Hauerové ulici. V této části je vybudované centrum umělecky orientovaných oborů Slezské univerzity v Opavě, vyučovaných na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. V jejích prostorách se tak nachází nejen filmové a zvukové střižny, ale též divadelní zkušebny, depozitáře nebo víceúčelový divadelní sál a kinosál. Studuji se zde obory Multimediální technika, Audiovizuální tvorba a Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.

Obor Multimediální technika není uzpůsoben studentům na invalidním vozíku.  

Poznámka: 

Naše práce má přinést informace o stavu objektu, bariérách v objektu a možnostech překonání těchto bariér. Dokládáme pouze maximum potřebných informací o objektů.

Děkujeme za pochopení


VSTUP HLAVNÍ - DO OBJEKTU

 • LOKALIZACE VSTUPU - z Hauerové ulice
 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch tvoří velkoformátová betonová dlažba s nekluzkým povrchem. 
 • NAMĚŘENÉ SKLONY U VSTUPU - podélný 0,1% ; příčný 0,1% 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schod před vstupem
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +1, výška schodu 10 cm, hloubka 41 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 170 cm, bez zábradlí. 
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka 170 cm, hloubka 41 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - ANO, interkom, výška 120 cm, odsazení od nejbližšího rohu 14 cm, funkční.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Průchozí šířka hlavního křídla 80 cm, šířka vedlejšího křídla 80 cm. Výška prahu 1,5 cm.
 • PROSKLENÉ PLOCHY - ANO, níže než 80 cm bez kontrastního značení. Od spodní úrovně dřevěná výplň.

ZÁDVEŘÍ - Hlavní vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 293 cm, hloubka 196 cm.  
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické ze zádveří. Průchozí šířka hlavního křídla 75 cm, vedlejšího křídla 75 cm. Výška prahu 1,5 cm. 
 • PROSKLENÉ PLOCHY - ANO, níže než 80 cm, kontrastní značení v úrovní spodní i horní. 
 • SCHODY V ZÁDVEŘÍ - ANO, počet +4, výška schodu 16 cm, hloubka 35 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu. 
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 260 cm, zábradlí oboustranné, výška zábradlí 80 cm.

VSTUP VEDLEJŠÍ

 • LOKALIZACE PŘÍSTUPU - autem i pěší z ulice Mírová (jednosměrná komunikace), dále pak vjezdová brána, viz. foto níže.
 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch tvoří betonová velkoformátová dlažba. Povrch nekluzký, spáry max. 0,5 cm, naměřené sklony podélný 0,%, příčný 5,9%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - bez převýšení.  
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU - NE, bude doplněno.
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU U HLAVNÍHO VSTUPU - NE, bude doplněno.
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka <500 cm, hloubka <500 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - Interkom, výška 113 cm, odsazení od rohu 41 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Šířka hlavního křídla 90 cm, vedlejšího 90 cm, výška prahu 6 cm!
 • PROSKLENÉ PLOCHY - níže 80 cm bez kontrastního značení.   

INTERIÉR

 • PŘÍSTUPNOST INTERIÉRU - interiér je přístupný celý nebo větší část.   
 • SCHODY V INTERIÉRU - ANO, spojují patra 1÷2.
 • SCHODIŠTĚ - je přímé s podesty. Výška schodu 15 cm, hloubka 27 cm, šířka schodiště 120 cm, zábradlí jednostranné ve výšce 100 cm. Systém schodiště  +8/podesta/+8/podesta/+8 - podesty mají rozměry šířka 120 cm, hloubka 140 cm, povrch Litý beton.   
 • VSTUPY / DVEŘE V CELÉM INTERIÉRU - jednokřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Šířky dveří jsou < 80 cm. Výšky prahů max. 0,5 cm. 
 • DALŠÍ POPIS:
 • Interiér je pro osoby se sníženou schopnosti a uživatelé invalidních vozíků plně přístupný mimo obor Multimediální technika.  
 • Objekt má 2 upravené WC, které se nachází v přízemí a blízkosti vedlejšího vstupu. 
 • Objekt není vybaven AOM (Akustický orientační maják) nebo jiným Navigačním systémem pro osoby se zrakovým postižením.

VÝTAH

 • LOKALIZACE - 1 NP, od vedlejšího vstupu vlevo.
 • TYP VÝTAHU - osobní, volně přístupný, spojující patra 1 ÷ 2, dojezd na hlavních podestách. 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 250 cm, hloubka 166 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je 3 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 90 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 90 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 110 cm, hloubka 140 cm; klec není průchozí.
 • OVLÁDAČE:
 • Nástupní plochy = výška 106 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. 
 • Uvnitř klece = výška horního tlačítka 100 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice ANO.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - fonetického i akustického hlášení. Fonetické hlášení souhlasí s dojezdy na nástupní plochu.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko funkční ve všech polohách v dosahu na ovládače výtahu. Madlo na čelní stěně, výška madla od podlahy je 84 cm. Zrcadlo je na čelní stěně po celé výšce.

UPRAVENÉ WC

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

 • LOKALIZACE WC - přízemí, na chodbě od vedlejšího vstupu vlevo.
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupná, samostatná. 
 • DVEŘE KABINY -  šířka 80 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích je uvnitř, výška madla 85 cm, označení na dveřích (piktogram) ANO.
 • VYPÍNAČ - manuální, výška od podlahy 100 cm, umístění vně kabiny vpravo.
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 196 cm, hloubka 205 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 132 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 28 cm, výška sedu 49 cm, odsazení od zadní stěny 70 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu, výška od podlahy 105 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku.
 • WC MADLA - madlo vlevo => sklopné, délka 80 cm, výška 80 cm; madlo vpravo => pevné (na zdi), délka 60 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 64 cm.   
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 84 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 95 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný; madlo u umývadla je vodorovné, pevné na zdi, délka madla 60 cm, výška od podlahy 80 cm.
 • ZRCADLO - ANO, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 105 cm.
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - volný, není nijak blokován. 
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 
POZNÁMKA:  V sekci "Interiér" jsme uváděli, že objekt má 2 upravené WC. Zde uvádíme pouze 1 upravené WC, a to z toho důvodu, že obě Upravené WC mají stejné naměřené hodnoty, akorát jsou postavené tzv. zrcadlově. 

MAPY

Mapovaní provedli Pavel a Lenka Carbolovi, 10. m 2019