SLEZSKÁ UNIVERZITA

FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK

Kontakty a informace

 • Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Bezručové náměstí 885/14, 746 01 Opava, část Předměstí
 • Telefon:  +420 553 684 311 
 • E-mail:    sekretariat@fvp.slu.cz 
 • Web:       https://www.slu.cz/fvp/cz/

Popis objektu

Základní informace

Milí návštěvníci stránky Slezská Univerzita (SLU),

náš tým Vám přináší další informace z mapovaní objektů Slezské univerzity, tentokrát je to objekt Fakulta Veřejných politik. V krátkosti. Jedná se o objekt, jehož součásti je i Univerzitní knihovna. Jelikož se jedná o část objektu, která je přístupná i široké veřejnosti, budeme objekt Univerzitní knihovny dělit a vkládat také do kategorie Knihovny veřejné. Základní informace, jako kontakty a otevírací dobu naleznete nad tímto popisem objektu. Ale vzhledem k tomu, že Univerzitní knihovna je přístupná i veřejnosti, s možnosti přístupu i pro uživatelé invalidních vozíků, přidáme zde také informace, kde návštěvník knihovny najde nejbližší vyhrazené parkovací stání. Tyto stání jsou pro návštěvníky knihovny přístupné pouze v provozní době knihovny. Tyto stání ve dvoře SLU, Hauerová 4, přístup z ulice Mírová. Po zaparkování je přístup ke knihovně hned přes komunikaci přímo k podloubí a dále k vedlejšímu vstupu do objektu SLU a následně proskleným výtahem do 1. NP.

Poznámka:

Naše práce má přinést informace o stavu objektu, bariérách v objektu a možnostech překonání těchto bariér. Dokládáme pouze maximum potřebných informací o objektů.

Děkujeme za pochopení


VSTUP HLAVNÍ - DO OBJEKTU

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch tvoří popraskaný asfalt. Sklony nebylo možné změřit.
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schody před vstupem 
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +5, výška schodu 14 cm, hloubka 36 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 219 cm, zábradlí jednostranné, výška 120 cm. 
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka 219 cm, hloubka 99 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - ANO, pouze zvonek, výška 134 cm s odsazením od nejbližšího rohu 25 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí šířka hlavního křídla 90 cm, šířka vedlejšího křídla 100 cm. Bez prahu.

ZÁDVEŘÍ - Hlavní vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 210 cm, hloubka 120 cm. 
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - dveře dvoukřídlé, otevírání automatické do stran. Průchozí šířka celková 110 cm. Bez prahu. 

VSTUP VEDLEJŠÍ

 • LOKALIZACE VSTUPU - z ulice Mírová, dále pak podchodem, viz. foto níže.
 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch před podchodem a v podchodu tvoří betonová velkoformátová dlažba, za podchodem mozaiková dlažba. Povrch nekluzký, spáry max. 0,5 cm, naměřené sklony podélný 0,5%, příčný 0,9%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - bez převýšení.  
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU - ANO, dobře viditelné.
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU U HLAVNÍHO VSTUPU - ANO, velmi dobře viditelné.
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka <250 cm, hloubka <500 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - Interkom, výška 98 cm, odsazení od rohu 39 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Šířka hlavního křídla 80 cm, vedlejšího 50 cm. Celková průchozí / průjezdová šířka 130 cm, bez prahu.  

ZÁDVEŘÍ - Vedlejší vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 240 cm, hloubka 200 cm. 
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍdveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr do zádveří. Šířka hlavního křídla 80 cm, vedlejšího 50 cm. Celková průchozí / průjezdová šířka 130 cm, bez prahu.  

INTERIÉR

 • PŘÍSTUPNOST INTERIÉRU - interiér je přístupný celý nebo větší část.   
 • SCHODY V INTERIÉRU - ANO, všechny mimo trasy pro uživatelé invalidních vozíků. 
 • VSTUPY / DVEŘE V CELÉM INTERIÉRU - jednokřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí / průjezdová šířka 90 cm. Výška prahu 0 cm. 
 • DALŠÍ POPIS:
 • Interiér je pro osoby se sníženou schopnosti a uživatelé invalidních vozíků plně přístupný. 
 • Objekt má 2 výtahy, které se nachází v přízemí a blízkosti vedlejšího vstupu. Každé patro má upravenou toaletu. 
 • Objekt není vybaven AOM (Akustický orientační maják) nebo jiným Navigačním systémem pro osoby se zrakovým postižením.

VÝTAH 1/2

 • LOKALIZACE - výtah č. 1 se nachází v 1 NP, od vedlejšího vstupu vpravo.
 • TYP VÝTAHU - osobní, volně přístupný, spojující patra 1 - 5, dojezd na hlavních podestách (chodbách). 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 115 cm, hloubka 100 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je max. 0,5 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 90 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 90 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 120 cm, hloubka 220 cm; klec je průchozí, dveře na čelní stěně.
 • OVLÁDAČE:
 • Nástupní plochy = výška 100 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. 
 • Uvnitř klece = výška horního tlačítka 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 45 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice ANO.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - fonetického i akustického hlášení. Fonetické hlášení souhlasí s dojezdy na nástupní plochu.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko funkční ve všech polohách s dosahem na ovládače výtahu, madlo i zrcadlo je na čelní stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 100 cm, výška madla od podlahy je 88 cm. 

VÝTAH 2/2

 • LOKALIZACE - výtah č. 1 se nachází v 1 NP, od vedlejšího vstupu vlevo.
 • TYP VÝTAHU - osobní, volně přístupný, spojující patra 1 - 5, dojezd na hlavních podestách (chodbách). 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 105 cm, hloubka 105 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je max. 0,5 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 90 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 90 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 120 cm, hloubka 140 cm; klec není průchozí.
 • OVLÁDAČE:
 • Nástupní plochy = výška 100 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO. 
 • Uvnitř klece = výška horního tlačítka 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 45 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice ANO.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - fonetického i akustického hlášení. Fonetické hlášení souhlasí s dojezdy na nástupní plochu.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko funkční ve všech polohách s dosahem na ovládače výtahu, madlo i zrcadlo je na čelní stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 120 cm, výška madla od podlahy je 90 cm. 

UPRAVENÉ WC - Celkový souhrn

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

V objektu se nachází pět upravených toalet, tj. v každém NP jedná. Upravené toalety jsou situačně identické, tj. manipulační prostor pro invalidní vozík proti dveřím. Toto je nejdůležitější kritérium při hodnocení upraveného WC. 

 • LOKALIZACE WC - I. NP => V. NP 
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupné, samostatné.
 • DVEŘE KABINY -  šířka 80 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 85 cm, označení na dveřích (piktogram) ANO, Braille písmo/číslice NE.
 • VYPÍNAČ - vždy automat. 
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 160 - 185 cm, hloubka 150 - 200 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 90 - 110 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 30 - 40 cm, výška sedu 50 - 55 cm, odsazení od zadní stěny 70 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu, výška 110 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku. 
 • WC MADLA -
 • madlo vlevo = sklopné, délka 83 cm, výška 77 cm;
 • madlo vpravo = pevné, délka 62 cm, výška 73 cm; 
 • osová vzdálenost = 54 - 58 cm; zátěžová zkouška v pořádku.
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 84 - 87 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 95 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný.
 • ZRCADLO - sklopné, spodní hrana od podlahy 100 - 125 cm. 
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - proti vstupu, volný, není nijak blokován.
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 
 • "VŠECHNY UPRAVENÉ TOALETY MAJÍ SIGNALIZAČNÍ "SOS" TLAČÍTKO PRO PŘIVOLÁNÍ POMOCI V PŘÍPADĚ NOUZE. SIGNÁL "SOS" JE PŘIJÍMÁN NA VRÁTNICI." 
 • Po provedení náhodné zkoušky spuštění signálu byla pomoc na místě do 5 minut. Tato doba se může samozřejmě prodloužit v závislosti, z kterého NP byl signál vyslán.   

MAPY

Mapovaní provedli Pavel a Lenka Carbolovi, 9. m 2019