SLEZSKÁ UNIVERZITA, CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSKÉ A KARIÉRNÍ CENTRUM

Kontakty a informace

 • Slezská univerzita, Centrum celoživotního vzdělávání, Poradenské a Kariérní centrum, Olbrichová 625/25, 746 01 Opava, část Předměstí
 • Telefon:  553 684 661
 • E-mail:    math@math.slu.cz
 • Web:     https://www.slu.cz/slu/cz/poradenskecentrum 

Popis objektu

Základní informace

Milí návštěvníci stránky Slezská Univerzita. 

Nově Vám náš tým přináší informace o zmapovaní  7 objektů Slezské univerzity. Jako první objekt jsme zmapovali Slezskou univerzitu, Matematický ústav a Rektorát na ulici Na Rybníčku. Jedná se o bývalý Vojenský klub, mnoho Opavanů ho zná jako klub, kde se chodilo na tzv. Čaje o páté. Dnes tento objekt slouží jako univerzita a my Vám přinášíme informace, s čím musí návštěvy a také studenti, převážně imobilní studenti, počítat. Naše mapování a následnou kategorizaci provádíme proto, aby si mohli hlavně hendikepování studenti vybrat obor, který chtějí studovat, s vědomím, jaké jsou v objektu bariéry a jak tyto bariéry lze překonat. Proto Vám zde vkládáme pouze podstatné informace jako parametry výtahu, upravené WC, rampy apod. Věříme, že Vám budou naše informace dostačující pro Váš výběr oboru, který chcete studovat.

Poznámka: 

Naše práce má přinést informace o stavu objektu, bariérách v objektu a možnostech překonání těchto bariér. Dokládáme pouze maximum potřebných informací o objektů. 

Děkujeme za pochopení


VSTUP HLAVNÍ - DO OBJEKTU

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch mozaiková dlažba, betonová dlažba s nekluzkým povrchem, naměřený sklony podélný 0,8%, příčný 1,6%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schod před vstupem 
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +1, výška schodu 8 cm, hloubka 26 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 131 cm
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka <500 cm, hloubka 270 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - Interkom, výška 147 cm, odsazení od nejbližšího rohu 0,5 cm, interkom funkční.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí šířka hlavního křídla 61 cm, šířka vedlejšího křídla 46 cm. Prah 3 cm.

ZÁDVEŘÍ - Hlavní vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 133 cm, hloubka 204 cm. 
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - dveře dvoukřídlé, kyvné. Průchozí šířka hlavního křídla 63 cm, šířka vedlejší ho křídla 63 cm. Výška prahu 0 cm.  

VSTUP VEDLEJŠÍ + VÝTAH

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch betonová zámková dlažba, nekluzký povrch, spáry max. 0,5 cm, naměřené sklony podélný 0,5%, příčný 0,7%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schody +2 a výtah add sekce VÝTAH.  
 • LOKALIZACE VSTUPU - z ulice Olbrichová, od hlavního vstupu 50 m odbočit před kostelem vpravo do uličky a pokračovat až k bráně Univerzity. Za bránou je parkoviště i pro návštěvy.
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU - CHYBÍ
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU U HLAVNÍHO VSTUPU - CHYBÍ
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka 283 cm, hloubka 68 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - Interkom, výška 109 cm, odsazení od rohu 26 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře jednokřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí šířka 90 cm. Výška prahu 3 cm. 
POZNÁMKY: 
Přístupová komunikace ke dvoru, resp. vedlejšímu vstupu univerzity je soukromá cesta, se zpevněným povrchem. Samotný dvůr i vstup vč. výtahu je chráněn plotem a kamerovým systémem BOIS. 
Dvůr má již povrch betonový, zámková dlažba.

INTERIÉR

 • PŘÍSTUPNOST INTERIÉRU - interiér je přístupný celý nebo větší část.   
 • SCHODY V INTERIÉRU - ANO, lokalizace Vestibul, spojující patra -1 ÷ 4, počet schodů v jedné sekci +12, výška schodu 15 cm, hloubka 31 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu,
 • schodiště je přímé s podesty, rozměry podesty šířka <250 cm, hloubka <150 cm. Povrch litý beton, nekluzký.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 120 cm, zábradlí oboustranné, výška zábradlí max. 103 cm.
 • VSTUPY / DVEŘE V CELÉM INTERIÉRU - jednokřídlé, otevírání mechanické, směr ven / dovnitř. Průchozí / průjezdová šířka hlavní křídlo <80 cm. Prahy jsou skosené. 
 • DALŠÍ POPIS - objekt není vybaven AOM (Akustický orientační maják) nebo jiným Navigačním systémem pro osoby se zrakovým postižením.
POZNÁMKY: 
V interiéru tohoto objektu se nachází hlavně Poradenské a kariérní centrum a Centrum služeb a podpory pro studenty všech specifických poruch. 
Poradenské a kariérní centrum je přizpůsobené pro studenty slabozraké, nevidomé, paraplegiky i s poruchou autistického centra. 
Vstup do této učebny je široký 80 cm a výška prahu je z chodby do učebny vhodně zkosen.
Chodba v této části má šířku 183 cm a hloubku (délku) 735 cm.

VÝTAH

 • LOKALIZACE - v blízkosti vedlejšího vstupu, přístup k výtahu je chráněn jednoduchými dveřmi.
 • TYP VÝTAHU - osobní, uzamčený, přístup zajistí vrátnice přes Interkom. Interkom je ve výšce 109 cm. Výtah spojuje patra -1 - 3, dojezd na hlavních podestách ( chodbách ). 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 193 cm, hloubka 110 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je max. 0,5 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 89 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 89 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 110 cm, hloubka 140 cm; klec není průchozí.
 • OVLÁDAČE
 • Nástupní plochy = výška 85 cm, reliéf tlačítka ploché, Braillovo písmo/číslice chybí. 
 • Uvnitř klece = výška horního tlačítka 115 cm, odsazení od nejbližšího rohu 40 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice chybí.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - bez fonetického i akustického hlášení.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko chybí, madlo i zrcadlo je na boční stěně, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 94 cm, výška madla od podlahy je 90 cm. 
POZNÁMKY:
Nástupní plochy u výtahu v objektu mají šířku <500 cm a hloubku <200 cm. Uvedené minimální parametry nástupní plochy výtahu jsou při nástupu ze dvora. Výtah je chráněn dveřmi, otevření zajistí z vrátnice přes interkom.

UPRAVENÉ WC

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

 • LOKALIZACE WC - Poradenské a kariérní centrum, chodba, uprostřed vpravo.
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupná, samostatná.
 • DVEŘE KABINY -  šířka 90 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích uvnitř, výška 92 cm a označení na dveřích (piktogram) ANO.
 • VYPÍNAČ - manuální, výška od podlahy 107 cm, umístění uvnitř kabiny vlevo.
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 208 cm, hloubka 160 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 41 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 84 cm, výška sedu 53 cm, odsazení od zadní stěny 71 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu, výška od podlahy 118 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku.
 • WC MADLA - madlo vlevo = pevné, délka 84 cm, výška 78 cm; madlo vpravo = sklopné, délka 84 cm, výška 78 cm; osová vzdálenost 58 cm; zátěžová zkouška v pořádku.
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 81 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 81 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný.
 • ZRCADLO - sklopné, spodní hrana od podlahy 130 cm. 
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - volný, není nijak blokován.
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 

MAPY

Mapovaní provedli Pavel a Lenka Carbolovi, 8. m 2019