SLEZSKÁ UNIVERZITA - FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Kontakty a informace

 • Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručové náměstí 1150/13, 746 01 Opava, část Předměstí
 • Telefon:  +420 553 684 200 
 • E-mail:    dekenat@fpf.slu.cz 
 • Web:       www.slu.cz/fpf/cz/ 

Popis objektu

Základní informace

Milí návštěvníci stránky Slezská Univerzita (SLU),

náš tým Vám přináší další informace z mapovaní objektů Slezské univerzity, tentokrát je to objekt Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Studenti na invalidním vozíku mají přístup ze dvora, kde je nájezdová rampa, vyrobená z pororoštu. Bohužel u hlavního vchodu chybí označení, resp. informace s piktogramem o vedlejším vstupu, kde je nainstalovaná nájezdová rampa. Podrobnější informace si můžete přečíst níže.  

Poznámka:

Naše práce má přinést informace o stavu objektu, bariérách v objektu a možnostech překonání těchto bariér. Dokládáme pouze maximum potřebných informací o objektů.

Děkujeme za pochopení


VSTUP HLAVNÍ - DO OBJEKTU

 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch tvoří popraskaný asfalt. 
 • NAMĚŘENÉ SKLONY U VSTUPU - podélný 0,7% ; příčný 0,6% 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schody před vstupem
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +3, výška schodu 16 cm, hloubka 34 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • SCHODIŠTĚ / ZÁBRADLÍ - šířka 224 cm, bez zábradlí. 
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka 224 cm, hloubka 77 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - ANO, pouze zvonek, výška 160 cm.
 • VSTUP / DVEŘE - dveře dvoukřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí šířka hlavního křídla 100 cm, šířka vedlejšího křídla 100 cm. Výška prahu 2 cm.

ZÁDVEŘÍ - Hlavní vstup

 • PLOCHA V ZÁDVEŘÍ - šířka 215 cm, hloubka 110 cm. 
 • DVEŘE V ZÁDVEŘÍ - dveře dvoukřídlé, otevírání automatické do stran. Průchozí šířka celková 210 cm. Bez prahu. Celoskleněné dveře bez kontrastního značení.

VSTUP VEDLEJŠÍ

 • LOKALIZACE VSTUPU - ze dvora fakulty, slouží jako soukromé parkoviště fakulty. Na parkovišti je také 1x VPS (Vyhrazené parkovací stání) v blízkosti nájezdové rampy.
 • PŘÍSTUPNOST KE VSTUPU - povrch asfalt a zámková dlažba. Povrch nekluzký, spáry max. 0,5 cm.
 • NAMĚŘENÉ SKLONY - před rampou; podélný 1,3%, příčný 0,1%. 
 • PŘÍSTUPNOST VSTUPU - schody a rampa (add "Rampa").  
 • SCHODY PŘED VSTUPEM - počet +6, výška schodu 17 cm, hloubka 28 cm, bez kontrastního značení prvního a posledního schodu.
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU - NE
 • OZNAČENÍ VEDLEJŠÍHO VSTUPU U HLAVNÍHO VSTUPU - NE
 • PLOCHA PŘED VSTUPEM - šířka 240 cm, hloubka 160 cm.
 • ZVONEK U VSTUPU - NE
 • VSTUP / DVEŘE - dveře jednokřídlé, otevírání mechanické, směr ven. Celková průchozí / průjezdová šířka 110 cm, výška prahu 2 cm.  

RAMPA 1/2

( měřeno vždy od vstupu na rampu směrem ke vstupu do objektu ) 

 • LOKALIZACE - součást vedlejšího vstupu
 • SPECIFIKACE RAMPY - víceramenná rampa, pevná, zalomená, počet ramen 2, povrch nekluzký, pororošt, velikost oka pororoštu je 4 x 4 cm.
 • 1. RAMENO - sklon 14,0 %, šířka 125 cm, délka 240 cm.
 • 2. RAMENO - sklon 11,3 %, šířka 125 cm, délka 500 cm.
 • PODESTA - mezi 1. a 2. ramenem, šířka 320 cm, hloubka 130 cm. 
 • ZÁBRADLÍ - oboustranné, výška 95 cm.  
 • PLOCHA POD RAMPOU - šířka 160 cm, hloubka 160 cm.
 • PLOCHA NAD RAMPOUšířka 160 cm, hloubka 240 cm.

INTERIÉR

 • PŘÍSTUPNOST INTERIÉRU - interiér je přístupný celý nebo větší část.   
 • SCHODY V INTERIÉRU - ANO, všechny mimo trasy pro uživatelé invalidních vozíků. 
 • SCHODIŠTĚ - přímé s podesty. V objektu jsou i schodiště z tvrzeného skla. Výška schodu 17 cm, hloubka 30 cm, šířka schodiště 200 cm. Z  
 • VSTUPY / DVEŘE V CELÉM INTERIÉRU - jednokřídlé, otevírání mechanické, směr dovnitř. Průchozí / průjezdová šířka 90 cm. Výška prahu 0 cm. 
 • DALŠÍ POPIS:
 • Interiér je pro osoby se sníženou schopnosti a uživatelé invalidních vozíků plně přístupný. 
 • Objekt má 2 výtahy, které se nachází v přízemí a blízkosti vedlejšího vstupu. Každé patro má upravenou toaletu. 
 • Objekt není vybaven AOM (Akustický orientační maják) nebo jiným Navigačním systémem pro osoby se zrakovým postižením.
 • Ve IV. NP se nachází nově vybudovaná nájezdová rampa pro přístup do aktuálně zkolaudované části budovy, kde se nachází také Planetárium.
 • Vstup do Planetária tvoří dvoukřídlé dveře o šířkách obou křídel je 2 x 90 cm a výškou prahu 1 cm.

RAMPA 2/2

 • LOKALIZACE - IV. NP
 • SPECIFIKACE RAMPY - víceramenná rampa, pevná, zalomená, počet ramen 3, povrch nekluzký, zátěžový koberec.
 • 1. RAMENO - sklon 8,7 %, šířka 137 cm, délka 255 cm.
 • 2. RAMENO - sklon 4,3 %, šířka 168 cm, délka 100 cm.
 • 3. RAMENO - sklon 9,7 %, šířka 120 cm, délka 230 cm. 
 • PODESTA -  podesta č. 1. šířka 140 cm, hloubka 168 cm; podesta č. 2., šířka 168 cm, hloubka 120 cm. 
 • ZÁBRADLÍ - oboustranné, výška 100 cm.  
 • PLOCHA POD RAMPOU - šířka 135 cm, hloubka 180 cm.
 • PLOCHA NAD RAMPOUšířka 168 cm, hloubka 120 cm.

VÝTAH

 • LOKALIZACE - výtah č. 1 se nachází v 1 NP, od vedlejšího vstupu vpravo.
 • TYP VÝTAHU - osobní, volně přístupný, spojující patra -1 ÷ 4, dojezd na hlavních podestách (chodbách). 
 • NÁSTUPNÍ PLOCHA - šířka 250 cm, hloubka 250 cm. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je 3,5 cm.
 • DVEŘE - šachetní = šířka 89 cm, otevírání automatické; klecové = šířka 89 cm, otevíraní automatické.   
 • KLEC - rozměry = šířka 110 cm, hloubka 150 cm; klec není průchozí.
 • OVLÁDAČE:
 • Nástupní plochy = výška 100 cm, reliéf tlačítka ploché, Braillovo písmo/číslice NE. 
 • Uvnitř klece = výška horního tlačítka 120 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písma / číslice ANO.
 • HLÁŠENÍ VÝTAHU - fonetického i akustického hlášení. Fonetické hlášení souhlasí s dojezdy na nástupní plochu.
 • VYBAVENÍ KLECE - sedátko funkční ve všech polohách bez dosahu na ovládače výtahu. Madla jsou na čelní i bočních stěnách, výška madel od podlahy je 88 cm. 

UPRAVENÉ WC

(Specifikace, parametry a vybavenost upravené WC jsou brané s pohledu vstupu)  

 • LOKALIZACE WC - přízemí, na chodbě od vedlejšího vstupu.
 • TYP UPRAVENÉ WC / KABINA - volně přístupná, oddělení dámské, přístup přes předsíň.
 • PŘEDSÍNĚ - šířka dveří 80 cm, otevíraní směr do předsíně, označení dveří (piktogram) ANO. 
 • DVEŘE KABINY -  šířka 80 cm, otevíraní směr z kabiny, madlo na dveřích NE, označení na dveřích (piktogram) NE.
 • VYPÍNAČ - manuální, výška od podlahy 110 cm, umístění vně kabiny vpravo.
 • ROZMĚRY KABINY -  šířka 195 cm, hloubka 150 cm.
 • WC MÍSA - vzdálenost levý bok / levá stěna 130 cm, vzdálenost pravý bok / pravá stěna 30 cm, výška sedu 51 cm, odsazení od zadní stěny 56 cm.
 • WC SPLACHOVÁNÍ - vzadu, výška od podlahy 100 cm, splachování mechanické, zkouška v pořádku.
 • WC MADLA - madlo vlevo = sklopné, délka 55 cm, výška 78 cm; madlo vpravo  NENÍ! 
 • UMYVADLO - výška umístění umyvadla 79 cm, baterie páková ve výšce od podlahy 85 cm; podjezd umyvadla v hloubce 20 cm dostatečný.
 • ZRCADLO - ANO, výška spodní hrany zrcadla od podlahy 110 cm.
 • PROSTOR PRO INVALIDNÍ VOZÍK - volný, není nijak blokován. 
 • BĚŽNÉ WC v objektu ANO 

MAPY


Mapovaní provedli Pavel a Lenka Carbolovi, 9. m 2019